Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Witamy na stronie internetowej Spółdzielni Socjalnej Communal Service

Naszym zadaniem jest świadczenie usług na rzecz Miasta Brzeziny

Wpisy

Poprzednie »
Lip22

Innowacyjne rozwiązania w integracji społecznej i spółdzielczości socjalnej

Utworzone dnia 22 Lip 2015

Seria szkoleń obejmujących zagadnienia budowania zespołu spółdzielni socjalnej i ich funkcjonowania oraz wdrażania procesu rewitalizacji i jego wpływu na społeczeństwo została przeprowadzona w lipcu br. w skansenie w Nagawkach. Program spotkań obejmował części teoretyczną i warsztatową. Trzy cykle szkoleń zostały przeprowadzone w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Spółdzielnie Socjalną Communal Service oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Spółdzielni Socjalnych. Do współpracy między prezesami obu stron i realizacji programu: „System wzmacniania potencjału i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej” doszło z inicjatywy burmistrza Marcina Pluty. Podczas pierwszego spotkania w dniach 8 – 9 lipca r. pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service zostali zapoznani z procesem wdrażania innowacyjnych modeli spółdzielni socjalnych działających w sferze usług użyteczności publicznej i formalno – prawnymi aspektami funkcjonowania takiej działalności. W pozostałych szkoleniach udział wzięli: kadra zarządzająca spółdzielni z prezesem R. Śliwkiewiczem, pracownicy GOPS w Rogowie i MOPS w Brzezinach z kierownik T. Kwiecień, przedstawiciele Urzędu Miasta w Brzezinach, wicestarosta R. Sasin oraz prezes ZUK J. Cywiński. Warsztaty pozwoliły uczestnikom zapoznać się z umiejętnościami budowania zespołu spółdzielni...

Cze30

Podsumowanie projektu na przeprowadzenie wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej

Utworzone dnia 30 Cze 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,   W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service zakończyła realizację projektu pod nazwą „przeprowadzenie usługi wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej realizującej usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym”. Podstawą projektu było zatrudnienie 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na umowę cywilnoprawną to jest zapewnienie kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie z grupami objętymi działaniem spółdzielni socjalnej. Dodatkowo konieczne było zapewnienie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych, dla celów realizacji zadań powierzonych grupie docelowej.   — Nazwa projektu: System wzmacniania i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji Numer projektu: WNA-POKL.01.02.00-00-047/13 Okres realizacji Projektu: 31.12.2013 r. – 30.06.2015 r. Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegóły...

Cze23

Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych

Utworzone dnia 23 Cze 2015

Z udziałem kilkudziesięciu gości z całej Polski w dniach 22 – 23 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbyło się Spotkanie Branżowe Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez samorządy. Na przykładzie naszego miasta uczestnicy konferencji mogli poznać sposoby zaangażowania władz lokalnych w rozwiązywanie problemów społecznych związanych z bezrobociem i tworzeniem miejsc pracy. „Tego rodzaju spotkania są doskonałą okazją, aby wymienić się doświadczeniami i korzyściami płynącymi z rozwoju ekonomii społecznej. Chcemy także odczarować mit o złych skojarzeniach z tą formą działalności, jaką są spółdzielnie socjalne” – mówił burmistrz Marcin Pluta, który wspólnie z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otworzył konferencję. Delegaci udali się do siedziby Spółdzielni Socjalnej Communal – Service, gdzie zostały przybliżone zagadnienia z zakresu wprowadzonych w Brzezinach klauzul społecznych oraz instytucji zamówień in-house, w których podmioty publiczne w trybie bezprzetargowym udzielają zamówień podległym sobie instytucjom. Burmistrz i prezes spółdzielni socjalnej wskazali, jak urzeczywistnianie tych możliwości wpływa na aktywizację osób wykluczonych społecznie i zwalczanie bezrobocia oraz jak realizacja zadań publicznych w trybie in – house pozwala miastu uzyskać oszczędności rzędu ok. 20%. Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zakresem usług świadczonych...