Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Pierwsze podsumowania

Utworzone dnia 30 Lis 2012

Jeszcze miesiąc do końca roku. To czas pierwszych podsumowań, planowania nowych wyzwań na rok przyszły. Szczególnie w Samorządach oraz spółkach im podległych, to czas, kiedy dokonuję się analiz. Podobną analizę prowadzimy i w naszej Spółdzielni. Rok 2012 to pierwszy rok funkcjonowania naszej struktury w ramach nadzoru właścicielskiego ze strony Samorządów – Miasta Gminy Brzeziny i Gminy Rogów. Dotychczasowe doświadczenia współpracy są korzystne dla wszystkich stron. Nasza Spółdzielnia wykonuje powierzone zadania tanio (średnio 10-15 % taniej od innych, podobnych usług dostępnych na „wolnym rynku”), szybko i solidnie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że przez ostatnie miesiące nie było większych zastrzeżeń do naszej pracy ze strony zamawiających. Przeciwnie – cieszymy się zaufaniem naszych partnerów. Co przyniesie nowy rok? Z pewnością liczne zmiany. Główną ma być ta dotycząca regulacji gospodarki odpadami. W związku z nową „ustawą śmieciową” w całym Kraju toczą się debaty odnośnie wyzwań jakie niesie ze sobą. W dużym skrócie – obowiązek regulacji gospodarki odpadowej spadnie na Samorządy. W Brzezinach zadanie to najprawdopodobniej powierzone zostanie naszej Spółdzielni. To wymaga od nas daleko idących zmian. Poszerzenie obowiązków to przede wszystkim poszerzenie odpowiedzialności. Konkrety przedstawimy Państwu w najbliższym czasie. Z nieoficjalnych informacji możemy jednak powiedzieć, że usługi komunalne związane z gospodarką odpadami będą w Brzezinach znacznie tańsze niż np. w pobliskiej Łodzi. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców...

Czytaj całość

Podsumowanie konferencji

Utworzone dnia 23 Lis 2012

W dniu wczorajszym zakończyły się spotkania w ramach Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Także wczoraj ok. 40 uczestników konferencji na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjechało do Brzezin, po to by zapoznać się z działaniami ekonomii społecznej w mieście. Wizytówką tych działań jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. O jej funkcjonowaniu opowiadali gościom Burmistrz Brzezin – Marcin Pluta, Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service – Sławomir Worach oraz Przewodniczący Rady Gminy Rogów – Wojciech Więciorek. Dyskutanci pytali głównie o rozwiązania prawno – organizacyjne zastosowane przy zakładaniu Spółdzielni, oraz o formy zatrudnienia powiązane z działaniami o charakterze prospołecznym. Jak podkreślał Burmistrz Brzezin – „Spółdzielnia to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę kraju. To jedna z pierwszych form wejścia podmiotów samorządowych w ramy spółdzielczości socjalnej. Działania Spółdzielni pokazują, że było warto”. O tym, że Spółdzielnia Socjalna to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, mówił także Prezes Spółdzielni – „Nasze działania opierają się na umowie z miastem Brzeziny  i Gminą Rogów. Nasza działalność ma dobre podstawy, wykonujemy powierzone nam zadania w zakresie usług komunalnych sprawnie i fachowo”. Na brzezińskim przykładzie, zebrani mogli zobaczyć czym w praktyce są działania pro społeczne, możliwe przy udziale samorządu. Jesteśmy dumni, że działalność naszej Spółdzielni została wysoko oceniona przez zagranicznych partnerów. Cieszymy się, że możemy być dobrym przykładem dla innych...

Czytaj całość

Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych

Utworzone dnia 20 Lis 2012

Już jutro rozpocznie się Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych. To ważna wydarzenie, zarówno dla nas, jak i dla wszystkich, którzy zainteresowani są tematyką Ekonomii Społecznej. Mamy nadzieję, że spotkania organizowane w jej ramach, przyczynią się do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami ekonomii społecznie wrażliwej. Wszystkim uczestnikom Konferencji, życzymy owocnych obrad...

Czytaj całość

Wielobranżowa Międzynarodowa Konferencja Przedsiębiorstw Społecznych

Utworzone dnia 16 Lis 2012

Miasto Brzeziny jest jednym z organizatorów Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw  Społecznych (International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconej zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 21 – 22 listopada 2012 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie i upowszechnianiu dobrych  praktyk w zakresie zarządzania, prowadzenia i inicjowania przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych. Międzynarodowy charakter spotkania przyczyni się do poszerzenia doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.wsparciespoleczne.pl. Na stronie pobrać można zaproszenie na przedmiotową konferencję....

Czytaj całość

Remonty nawierzchnii (listopad 2012)

Utworzone dnia 14 Lis 2012

W minionym tygodniu pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service, remontowali nawierzchnię drogi przy ulicy Sportowej i Św. Anny. Prace pozwoliły na znaczną poprawę jakości nawierzchni, co przełożyło się na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. W trakcie prac zastosowano podobną technologię do tej stosowanej na innych drogach w...

Czytaj całość