Utworzone dnia 23 Lis 2012

W dniu wczorajszym zakończyły się spotkania w ramach Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Także wczoraj ok. 40 uczestników konferencji na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjechało do Brzezin, po to by zapoznać się z działaniami ekonomii społecznej w mieście. Wizytówką tych działań jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. O jej funkcjonowaniu opowiadali gościom Burmistrz Brzezin – Marcin Pluta, Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service – Sławomir Worach oraz Przewodniczący Rady Gminy Rogów – Wojciech Więciorek. Dyskutanci pytali głównie o rozwiązania prawno – organizacyjne zastosowane przy zakładaniu Spółdzielni, oraz o formy zatrudnienia powiązane z działaniami o charakterze prospołecznym. Jak podkreślał Burmistrz Brzezin – „Spółdzielnia to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę kraju. To jedna z pierwszych form wejścia podmiotów samorządowych w ramy spółdzielczości socjalnej. Działania Spółdzielni pokazują, że było warto”. O tym, że Spółdzielnia Socjalna to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, mówił także Prezes Spółdzielni – „Nasze działania opierają się na umowie z miastem Brzeziny  i Gminą Rogów. Nasza działalność ma dobre podstawy, wykonujemy powierzone nam zadania w zakresie usług komunalnych sprawnie i fachowo”.

Na brzezińskim przykładzie, zebrani mogli zobaczyć czym w praktyce są działania pro społeczne, możliwe przy udziale samorządu. Jesteśmy dumni, że działalność naszej Spółdzielni została wysoko oceniona przez zagranicznych partnerów. Cieszymy się, że możemy być dobrym przykładem dla innych !