Utworzone dnia 10 Gru 2012

ZAMAWIAJĄCY:
Spółdzielnia Socjalna Communal Service
ul. Sienkiewicza 11
95-060 Brzeziny
tel.: +48 535 883 688
fax: +48 (046) 874 27 93
e-mail: communal-service@tlen.pl
www.communalservice.pl
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 EURO, KTÓREGO
PRZEDMIOTEM JEST: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH

 


Załączniki