Utworzone dnia 19 Gru 2012

Numer ogłoszenia: 518464 – 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Socjalna Communal Service , ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 669 44 88

 


Załączniki