Utworzone dnia 19 Gru 2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot: postępowania na dostawę paliw płynnych „Sprawa nr SSCS/ZP/1/2012”
Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…).
Uzasadnienie faktyczne:
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 18.12.2012 r. do godz. 09.30 (termin składania ofert) nie złożono żadnej oferty.
Mając powyższe na względzie unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione.
Zamieszczono: