Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Powrót zimowej aury

Utworzone dnia 11 Mar 2013

Wiosna zawitała na chwilę. Po kilku cieplejszych dniach mamy kolejny atak zimy. Pracownicy naszej Spółdzielni radzą sobie z intensywnymi opadami śniegu. Prowadzą akcję odśnieżania dróg i chodników w Brzezinach. Choć to już zapewne jedne z ostatnich zimowych dni – chcemy zapewnić, że tak długo jak śnieg będzie zalegać na ulicach Brzezin, będziemy go...

Czytaj całość

[Rozstrzygnięcie] Dostawa kruszywa

Utworzone dnia 5 Mar 2013

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Państwa Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane w dniu 2013-03-05 o godzinie 13:46 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-03-05 o godzinie 13:46 (numer ogłoszenia 89304-2013). Treść zamieszczonego ogłoszenia w załączeniu. Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.Wszelkie uwagi i komentarze w sprawie publikacji ogłoszeń prosimy kierować na biuletynzp@uzp.gov.pl Urząd Zamówień Publicznych. Brzeziny: Dostawa Kruszywa Numer ogłoszenia: 89304 – 2013; data zamieszczenia: 05.03.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51144 – 2013r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Socjalna Communal Service, ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 669 44 88 08, faks 46 874 27 93. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółdzielnia Socjalna. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Kruszywa. II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0-31,5 mm z przeznaczeniem do remontów dróg nieutwardzonych, w ilości 1000 ton. II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.21.22.00-2. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2013. IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14. IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: RUBIKON II Firma Usługowo-Handlowa Andrzej i Grzegorz Goraj, ul. Skrajna 50, 25-650 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85500,00 PLN. IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 59040,00 Oferta z najniższą ceną: 59040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 103320,00...

Czytaj całość

Naprawa nawierzchni dróg

Utworzone dnia 4 Mar 2013

Od kilku dni sukcesywnie naprawiamy drogi  w naszym mieście. Pracownicy Communal Service pracują przy odbudowie dróg m.in – Polna, Sejmu Wielkiego, J. Krasickiego, Mrocka, Słodowa, Sikorskiego i Ogrodowa. Przy wykonywaniu prac stosujemy technologię uzupełniania elementów nawierzchni kruszywem. Poniżej publikujemy zdjęcia z prac.

Czytaj całość