Utworzone dnia 8 Kwi 2013

Zakończyliśmy „akcję zima” w Brzezinach. Nasza Spółdzielnia po raz pierwszy – w tym sezonie – była odpowiedzialna za zimowe utrzymanie miasta. Jako podmiot samorządowy, prowadziliśmy czynności związane z odśnieżaniem dróg i chodników na podstawie umowy z Gminą Miasto Brzeziny. Samorząd Brzezin przeznaczył na ten cel 237 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że usługi wykonywane przez naszą Spółdzielnię były średnio o ok. 30% tańsze od podobnych usług wykonywanych przez podmioty prywatne. Łatwo więc obliczyć, że przy ponad 70 dniach w których podejmowaliśmy działania mające na celu niwelację śniegu z miejskich dróg i chodników, miasto Brzeziny zaoszczędziło ok. 90 tysięcy złotych korzystając z usług naszej Spółdzielni. Pieniądze te najprawdopodobniej zostaną wykorzystane na modernizację dróg w mieście. Należy zaznaczyć, że łącznie odśnieżyliśmy ponad 1400 kilometrów dróg, za których utrzymanie odpowiada miasto Brzeziny. W akcję odśnieżania miasta zaangażowanych było 15 pracowników Communal Service. Wysypali oni ok. 230 ton mieszanki uszorstniającej (mieszanina piasku i soli), która to mieszanina zapewnia dobry stan przejezdności dróg. Jednocześnie przepraszamy za wszystkie niedogodności, czy też pewne możliwe uchybienia w zakresie odśnieżania dróg. Jednocześnie informujemy, że niemal od chwili, kiedy stopnieje śnieg, nasza Spółdzielnia zacznie sukcesywnie przeprowadzać cząstkowe remonty dróg w Brzezinach, oraz przystąpi do wiosennego sprzątania miasta. Mamy nadzieję, że prace te przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym...

Czytaj całość