Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Podsumowanie projektu na przeprowadzenie wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej

Utworzone dnia 30 Cze 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,   W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service zakończyła realizację projektu pod nazwą „przeprowadzenie usługi wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej realizującej usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym”. Podstawą projektu było zatrudnienie 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na umowę cywilnoprawną to jest zapewnienie kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie z grupami objętymi działaniem spółdzielni socjalnej. Dodatkowo konieczne było zapewnienie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych, dla celów realizacji zadań powierzonych grupie docelowej.   — Nazwa projektu: System wzmacniania i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji Numer projektu: WNA-POKL.01.02.00-00-047/13 Okres realizacji Projektu: 31.12.2013 r. – 30.06.2015 r. Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegóły...

Czytaj całość

Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych

Utworzone dnia 23 Cze 2015

Z udziałem kilkudziesięciu gości z całej Polski w dniach 22 – 23 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Brzezinach odbyło się Spotkanie Branżowe Spółdzielni Socjalnych zakładanych przez samorządy. Na przykładzie naszego miasta uczestnicy konferencji mogli poznać sposoby zaangażowania władz lokalnych w rozwiązywanie problemów społecznych związanych z bezrobociem i tworzeniem miejsc pracy. „Tego rodzaju spotkania są doskonałą okazją, aby wymienić się doświadczeniami i korzyściami płynącymi z rozwoju ekonomii społecznej. Chcemy także odczarować mit o złych skojarzeniach z tą formą działalności, jaką są spółdzielnie socjalne” – mówił burmistrz Marcin Pluta, który wspólnie z Krzysztofem Więckiewiczem, dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otworzył konferencję. Delegaci udali się do siedziby Spółdzielni Socjalnej Communal – Service, gdzie zostały przybliżone zagadnienia z zakresu wprowadzonych w Brzezinach klauzul społecznych oraz instytucji zamówień in-house, w których podmioty publiczne w trybie bezprzetargowym udzielają zamówień podległym sobie instytucjom. Burmistrz i prezes spółdzielni socjalnej wskazali, jak urzeczywistnianie tych możliwości wpływa na aktywizację osób wykluczonych społecznie i zwalczanie bezrobocia oraz jak realizacja zadań publicznych w trybie in – house pozwala miastu uzyskać oszczędności rzędu ok. 20%. Ponadto uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zakresem usług świadczonych przez brzezińską spółdzielnię, m.in. pracami w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, pielęgnacją zieleni, naprawą i remontami dróg, odśnieżaniem, prowadzeniem sortowni odpadów komunalnych wraz z kompostownią. Podczas wykładów podjęto także zagadnienia dotyczące preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w Regionalnych Programach Operacyjnych, które przybliżył Piotr Krasuski z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Omówiono także tematykę zamówień publicznych, w tym zamówień in house i zlecanie zadań oraz orzecznictwo i praktykę Regionalnych Izb Obrachunkowych w kontekście społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Doświadczenia z zakresu realizacji ekonomii społecznej na obszarze samorządu terytorialnego zaprezentowali Aneta Sztojko-Chałupczyńska – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Byczynie i Marcin Pluta, burmistrz Brzezin. Przedstawiciele tych samorządów opowiedzieli o stosowanym przez nich systemie zlecania i zakupu usług w spółdzielniach socjalnych. Natomiast we wtorek omówione zostały kwestie z zakresu głównych obszarów działalności spółdzielni socjalnych, czyli usługi na rzecz dzieci – żłobków i przedszkoli, a także osób starszych i niepełnosprawnych oraz usługi komunalne. W dwudniowym spotkaniu branżowym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i spółdzielni socjalnych reprezentujących m.in. Poznań, Bydgoszcz, Jarocin, Gdańsk, Pelplin, Sosnowiec, Warszawę, Katowice, Jaworzno, Tczew, Piłę, Żory, Zamość, Częstochowę, Bełdów, Wieluń. — Materiał dzięki:...

Czytaj całość