Utworzone dnia 6 Kwi 2018

Ogłoszenie nr 541075-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem sprzętu budowlanego bez operatora na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 


Załączniki