Utworzone dnia 21 maja 2018

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA COMMUNAL SERVICE: Wynajem sprzętu budowlanego bez operatora na potrzeby Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach w roku 2018. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 541075-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:...

Czytaj całość