Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Strefa inwestycyjna – rekultywacja terenu – zadanie realizowane przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service

Utworzone dnia 7 Paź 2018

Projekt zakłada realizację zadania inwestycyjnego polegającego na  kompleksowym przygotowaniu terenów inwestycyjnych pod inwestycje gospodarcze w Brzezinach, przy ulicy Waryńskiego. Zadania realizowane w ramach projektu obejmują w szczególności prace budowlane polegające na uzbrojeniu terenu inwestycyjnego w niezbędne media (docelowa organizacja ruchu, roboty drogowe, sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa i sanitarna, instalacje elektryczne z oświetleniem wzdłuż drogi na terenie strefy, instalacje teletechniczne)....

Czytaj całość

Budowa żłobka w Brzezinach inwestycja realizowana przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service

Utworzone dnia 7 Paź 2018

Rozpoczęły się prace związane z budową żłobka miejskiego w Brzezinach. Ich wykonawcą jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach, ta sama firma, która przeprowadziła kapitalny remont sali konferencyjnej, wybudowała Środowiskowy Dom Samopomocy i prowadzi rekultywację terenu pod Specjalną Strefę Inwestycyjną. Budowę żłobka rozpoczęły prace na terenie ogrodu przedszkola przy ul. Moniuszki 15 polegające na wycięciu drzew niezbędnym do wybudowania budynku o powierzchni zabudowy ok. 800 m2. Będzie to obiekt parterowy jednokondygnacyjny.Budynekz uwagi na przepisy przeciwpożarowejest odsuniętyod zachodniej granicy działki o 11,5 metra. Od strony zachodniej powstanie droga p. poż. oraz ciąg pieszy.Zaprojektowany obiekt nawiązuje do zabudowy istniejącego przedszkola. Ściany zewnętrze budynku żłobkowego wykonane zostaną z bloczków silikatowych o grubości 24 cm. Budynek przykryty będzie stropodachem z 4-procentowym spadkiem pokrytym dwoma warstwami papy termozgrzewalnej.Będzie to ciepły budynek podłączony do ciepłowniczej sieci miejskiej. Docieplenie ścian stanowić będzie styropian o grubości 25 cm, wykończony tynkiem elewacyjnym na siatce, zaś w miejscach wykończenia okładzinami z desek elewacyjnych docieplenie stanowić będzie wełna mineralna o grubości 20 cm. Posadzka także zostanie docieplona 20 – centymetrową warstwą styropianu. Projektant przewidział ogrzewanie podłogowe.Budynek wyposażony zostanie w system wentylacji mechanicznej z rekuperacją odzyskującą ciepło. Projekt budynku przewiduje trzy sale z możliwością połączenia w jedną dużą salę, hol z dwiema szatniami oraz część socjalną dla personelu, część administracyjną oraz cześć magazynową. Hol i korytarz doświetlony zostanie świetlikami dachowymi. Główne wejście do budynku znajdować się będzie od strony zachodniej. Od strony wschodniej przewidziano trzy sale dla dzieci, każda z dużymi oknami, własnym węzłem sanitarnym i magazynkiem. W ż łobku przewidziano miejsce dla 90. dzieci. Dla rodziców przywożących dzieci wózkami przewidziano wydzieloną wózkownię. Miasto na budowę żłobka w ramach programu „Maluch+” 2018 z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymało dofinansowanie w wysokości 1,8 mln złotych, przy udziale własnym wynoszącym 1,5 mln złotych. Oznacza to, że łączny koszt inwestycji powinien się zamknąć w kwocie ok. 3,3 miliona złotych. Po przygotowaniu terenu został wykonany wykop pod budynek żłobka. Następnie pod fundamenty wylano tzw. chudy beton. Obecnie ławy fundamentowe są zbrojone i szalowane pod wylanie właściwych fundamentów – powiedział Ryszard Śliwkiewicz prezes Spółdzielnii Socjalnej Communal Service w Brzezinach. źródło:...

Czytaj całość

Trwają prace wykończeniowe przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach

Utworzone dnia 7 Paź 2018

Trwają prace wykończeniowe przy budowie Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzezinach. Inwestycja realizowana była przez Spółdzielnię Socjalną Communal Service.  Budynek ma jedną kondygnację jego powierzchnia użytkowa wynosi 286,12 m2.  W domu będzie mogło przebywać co najmniej 30 dorosłych podopiecznych, z przewlekłymi dysfunkcjami psychicznymi lub intelektualnymi. Opieka będzie realizowana w ciągu dnia....

Czytaj całość