Utworzone dnia 27 Gru 2018

Dzisiaj chciałem sie podzielić z mieszkańcami Brzezin wydarzeniem jakie miało miejsce 13 grudnia 2018 roku (dlatego ciąg dalszy mojego art. o Spółdzielni w następnym numerze BIS). W dniu tym byłem zaproszony na posiedzenie Komitetu Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego gdzie reprezentowałem Spółdzielnię Socjalną Communal Service. W obecności wielu przedstawicieli różnych środowisk i profesji nasza Spółdzielnia była wielokrotnie wymieniana jako wiodąca w skali  centralnego regionu Polski jak również w skali całego kraju, za dokonania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Mam świadomość, że jest to zasługa mojego poprzednika Pana Ryszarda Śliwkiewicza i członków Spółdzielni (Burmistrza Brzezin i Wójta Rogowa) jak również pracowników Spółdzielni, niemniej jednak i mnie było miło słyszeć, że o naszym mieście wie i docenia je cały kraj , dzięki właśnie działalności tej skromnej Spółdzielni. W wydanym z tej okazji Informatorze Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego na 2018 rok  Spółdzielnia nasza zajmuje pierwsze miejsce w subregionie  obejmującym 7 powiatów i miasto Skierniewice. Uczestnicząc w tym spotkaniu i słuchając, że tak wiele dobrego mówi się o Spółdzielni Communal Service, nie mogłem się pozbyć wrażenia, że jesteśmy bardziej doceniani poza Brzezinami niż w samych Brzezinach. Pokłosiem przedstawianego wyżej wydarzenia było kolejne spotkanie (w dniu 14.12.2018 r.) w Zgierzu gdzie na moje ręce jako przedstawiciela Spółdzielni Socjalnej z Brzezin – jak podkreślano – lidera realizacji usług i działań wspierających rozwój Ekonomii Społecznej złożono dokument informujący o wsparciu finansowym (Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) z kwotą dofinansowania 96.000,- złotych za zorganizowanie 3 miejsc pracy w ramach reintegracji społecznej. Jak do tych dwóch przykładów dodam (przypomnę), że Spółdzielnia nasza otrzymała  statuetkę „Złoty Kłos” w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne  Roku 2016 za uzyskane wyniki w pracy na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej to przecież są to przykłady dobrze funkcjonującego zakładu gdzie miejsce znalazły również osoby potrzebujące wsparcia. Dotychczas Spółdzielnia i szczególnie Miasto Brzeziny żyły w symbiozie. Spółdzielnia była potrzebna Miastu i jego mieszkańcom, Miasto było potrzebne Spółdzielni. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Jesteśmy otwarci na propozycje.

Prezes Zarządu Tadeusz Klimczak