Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Brzezin

Utworzone dnia 22 Cze 2019

Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Brzezin, którzy wspierają dobrym słowem Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach. Dziękuję Państwu za telefony i zainteresowanie naszą stroną w BiS-ie (de facto: połową strony). Miłe jest usłyszeć, że pytacie Państwo dzwoniąc do nas dlaczego nie ukazuje się informacja o Spółdzielni co tydzień. Spieszę więc poinformować wszystkich zainteresowanych, że wykupiłem dla Spółdzielni połowę strony w BiS-ie w okresie kiedy gazeta ta ukazywała się dwa razy w miesiącu i tak już pozostało. A więc nasze informacje będą docierać do mieszkańców Brzezin co drugi tydzień, co nie znaczy, że będą mniej ciekawe. Otrzymujemy też od Państwa telefony z pytaniami dlaczego na tej czy innej ulicy jest nie posprzątane, już o tym mówiłem ale przypomnę, że działamy zgodnie z Porozumieniem podpisanym z Panią Burmistrz czyszcząc i sprzątając te ulice i chodniki, zgodnie ze zleceniem i przyjętym harmonogramem. Podobnie jest z opróżnianiem koszy ulicznych. Mamy zapisane w Porozumieniu, że powinniśmy je opróżniać dwa razy w tygodniu. A pracownicy Spółdzielni opróżniają kosze częściej ( bez dodatkowej zapłaty za usługę) żeby mieszkańcom Brzezin było milej i żeby nie musieli oglądać przeładowanych koszy ulicznych. „Swoją drogą” zawsze jestem zdziwiony jak można do koszy ulicznych wrzucać odpadki domowe, podczas gdy każdy z nas i tak przecież płaci za śmieci z racji podpisanej w tej sprawie umowy z Miastem. Pisałem ostatnio o niszczeniu posadzonych przez Spółdzielnię kwiatów na terenie całego Miasta. Ale ostatnia informacja o tym, że ktoś dla zabawy powyrywał posadzone kwiaty i ułożył je w miejscu gdzie rosły „woła o pomstę do Nieba”. Po co i kto to robi – delikatnie mówiąc jest to typowy wandalizm. I wreszcie ostatnia informacja – wyjaśnienie dla wszystkich, że rynek miejski w Brzezinach usytuowany pomiędzy ulicami Modrzewskiego i Lasockich, nie sprzątają pracownicy naszej Spółdzielni tylko Spółki Miejskiej. Spółdzielnia szuka pracy dla swoich pracowników, pracujemy u osób prywatnych i instytucji na terenie Brzezin. Ostatnio otrzymaliśmy zlecenie od Pani Burmistrz na budowę części ulicy Ogrodowej w Brzezinach, na której będzie położony asfalt. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nas i składanie zleceń na różnorodne prace. Jesteśmy najtańsi na brzezińskim rynku pracy, a przez to konkurencyjni. Tadeusz Klimczak Prezes...

Czytaj całość

Prezes Spółdzielni informuje radnych o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Utworzone dnia 22 Cze 2019

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r, odbyło się Walne Zgromadzenie wspólników Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, na którym oceniano m. in. sprawozdanie i bilans z działalności Spółdzielni za 2018 rok. Jeden ze wspólników – Burmistrz Miasta Brzeziny zwróciła uwagę na rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi w sprawozdaniu, a tymi, które posiada w swoim budżecie Miasto Brzeziny z tytułu wypłaconych Spółdzielni kwot za wykonane w ubiegłym roku usługi i prace na rzecz Miasta Brzeziny W tej sytuacji wspólnicy postanowili, że Spółdzielnia dokona sprawdzenia tych rozbieżności w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Po tym terminie Walne Zgromadzenie będzie dalej kontynuowane. Ja ze swej strony zadeklarowałem pilne powołanie biegłego lustratora, który w sposób profesjonalny dokona oceny sprawozdania i bilansu Spółdzielni za rok 2018 i potwierdzi albo rozwieje wątpliwości Burmistrza Miasta w tej sprawie. Pismo o powołaniu biegłego lustratora zostało już opracowane i wysłane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. W tej sytuacji do czasu wyjaśnienia sprawy, nieuprawnione są, rzucane w przestrzeń publiczną informacje jakoby w Spółdzielni w roku 2018 – popełniono przestępstwo. Dlatego, dbając o dobre imię kierowanej przeze mnie instytucji, będę zgłaszał organom ścigania tego typu przypadki, bez względu na to kto je rozgłasza. Ponadto pragnę podkreślić, że Spółdzielnia ma prawo i obowiązek dokonywać korekt w swoim sprawozdaniu w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, dopóki sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Informuję jednocześnie, że odwołuję przedstawiciela Spółdzielni na Komisjach i sesji Rady Miasta Brzeziny, do czasu wyjaśnienia sprawy aby móc przedstawić Wysokiej Radzie tylko prawidłowe dane i informacje (po korekcie),czego na dzień dzisiejszy w tak krótkim czasie nie mogę zrobić. W związku z ostatnią wypowiedzią Pani Burmistrz na portalu społecznościowym odnośnie udzielonego rzekomo Spółdzielni zlecenia na zieleń przy Placu Jana Pawła II, informuję, że wypowiedź ta mija się z prawdą, gdyż do chwili obecnej żadne zlecenie na piśmie do nas nie dotarło. Jeżeli jest inaczej to proszę przedstawić społeczeństwu Brzezin takowe zlecenie gdzie figuruje mój podpis. Chcę ponadto podkreślić, że zlecone prace Spółdzielnia wykonuje częściej aniżeli to wynika ze zlecenia gdy wymaga tego sytuacja, bez dodatkowej opłaty, o czym zleceniodawca często zapomina. Tadeusz Klimczak Prezes...

Czytaj całość