Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Podziękowania dla wszystkich mieszkańców Brzezin

Utworzone dnia 22 Cze 2019

Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom Brzezin, którzy wspierają dobrym słowem Spółdzielnię Socjalną Communal Service w Brzezinach. Dziękuję Państwu za telefony i zainteresowanie naszą stroną w BiS-ie (de facto: połową strony). Miłe jest usłyszeć, że pytacie Państwo dzwoniąc do nas dlaczego nie ukazuje się informacja o Spółdzielni co tydzień. Spieszę więc poinformować wszystkich zainteresowanych, że wykupiłem dla Spółdzielni połowę strony w BiS-ie w okresie kiedy gazeta ta ukazywała się dwa razy w miesiącu i tak już pozostało. A więc nasze informacje będą docierać do mieszkańców Brzezin co drugi tydzień, co nie znaczy, że będą mniej ciekawe. Otrzymujemy też od Państwa telefony z pytaniami dlaczego na tej czy innej ulicy jest nie posprzątane, już o tym mówiłem ale przypomnę, że działamy zgodnie z Porozumieniem podpisanym z Panią Burmistrz czyszcząc i sprzątając te ulice i chodniki, zgodnie ze zleceniem i przyjętym harmonogramem. Podobnie jest z opróżnianiem koszy ulicznych. Mamy zapisane w Porozumieniu, że powinniśmy je opróżniać dwa razy w tygodniu. A pracownicy Spółdzielni opróżniają kosze częściej ( bez dodatkowej zapłaty za usługę) żeby mieszkańcom Brzezin było milej i żeby nie musieli oglądać przeładowanych koszy ulicznych. „Swoją drogą” zawsze jestem zdziwiony jak można do koszy ulicznych wrzucać odpadki domowe, podczas gdy każdy z nas i tak przecież płaci za śmieci z racji podpisanej w tej sprawie umowy z Miastem. Pisałem ostatnio o niszczeniu posadzonych przez Spółdzielnię kwiatów na terenie całego Miasta. Ale ostatnia informacja o tym, że ktoś dla zabawy powyrywał posadzone kwiaty i ułożył je w miejscu gdzie rosły „woła o pomstę do Nieba”. Po co i kto to robi – delikatnie mówiąc jest to typowy wandalizm. I wreszcie ostatnia informacja – wyjaśnienie dla wszystkich, że rynek miejski w Brzezinach usytuowany pomiędzy ulicami Modrzewskiego i Lasockich, nie sprzątają pracownicy naszej Spółdzielni tylko Spółki Miejskiej. Spółdzielnia szuka pracy dla swoich pracowników, pracujemy u osób prywatnych i instytucji na terenie Brzezin. Ostatnio otrzymaliśmy zlecenie od Pani Burmistrz na budowę części ulicy Ogrodowej w Brzezinach, na której będzie położony asfalt. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do nas i składanie zleceń na różnorodne prace. Jesteśmy najtańsi na brzezińskim rynku pracy, a przez to konkurencyjni. Tadeusz Klimczak Prezes...

Czytaj całość

Prezes Spółdzielni informuje radnych o odbytym Walnym Zgromadzeniu

Utworzone dnia 22 Cze 2019

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 maja 2019 r, odbyło się Walne Zgromadzenie wspólników Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach, na którym oceniano m. in. sprawozdanie i bilans z działalności Spółdzielni za 2018 rok. Jeden ze wspólników – Burmistrz Miasta Brzeziny zwróciła uwagę na rozbieżności pomiędzy kwotami podanymi w sprawozdaniu, a tymi, które posiada w swoim budżecie Miasto Brzeziny z tytułu wypłaconych Spółdzielni kwot za wykonane w ubiegłym roku usługi i prace na rzecz Miasta Brzeziny W tej sytuacji wspólnicy postanowili, że Spółdzielnia dokona sprawdzenia tych rozbieżności w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r. Po tym terminie Walne Zgromadzenie będzie dalej kontynuowane. Ja ze swej strony zadeklarowałem pilne powołanie biegłego lustratora, który w sposób profesjonalny dokona oceny sprawozdania i bilansu Spółdzielni za rok 2018 i potwierdzi albo rozwieje wątpliwości Burmistrza Miasta w tej sprawie. Pismo o powołaniu biegłego lustratora zostało już opracowane i wysłane do Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie. W tej sytuacji do czasu wyjaśnienia sprawy, nieuprawnione są, rzucane w przestrzeń publiczną informacje jakoby w Spółdzielni w roku 2018 – popełniono przestępstwo. Dlatego, dbając o dobre imię kierowanej przeze mnie instytucji, będę zgłaszał organom ścigania tego typu przypadki, bez względu na to kto je rozgłasza. Ponadto pragnę podkreślić, że Spółdzielnia ma prawo i obowiązek dokonywać korekt w swoim sprawozdaniu w terminie do dnia 30 czerwca danego roku, dopóki sprawozdanie nie zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie. Informuję jednocześnie, że odwołuję przedstawiciela Spółdzielni na Komisjach i sesji Rady Miasta Brzeziny, do czasu wyjaśnienia sprawy aby móc przedstawić Wysokiej Radzie tylko prawidłowe dane i informacje (po korekcie),czego na dzień dzisiejszy w tak krótkim czasie nie mogę zrobić. W związku z ostatnią wypowiedzią Pani Burmistrz na portalu społecznościowym odnośnie udzielonego rzekomo Spółdzielni zlecenia na zieleń przy Placu Jana Pawła II, informuję, że wypowiedź ta mija się z prawdą, gdyż do chwili obecnej żadne zlecenie na piśmie do nas nie dotarło. Jeżeli jest inaczej to proszę przedstawić społeczeństwu Brzezin takowe zlecenie gdzie figuruje mój podpis. Chcę ponadto podkreślić, że zlecone prace Spółdzielnia wykonuje częściej aniżeli to wynika ze zlecenia gdy wymaga tego sytuacja, bez dodatkowej opłaty, o czym zleceniodawca często zapomina. Tadeusz Klimczak Prezes...

Czytaj całość

Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach zwiększa swoją flotę transportową

Utworzone dnia 29 Kwi 2019

W dniu 2 kwietnia 2019 roku w imieniu Spółdzielni Communal Service w Brzezinach, podpisałem umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie i uzyskałem pożyczkę na zakup ciągnika wraz z osprzętem do odśnieżania i omiatania ulic i chodników. Spółdzielnia Socjalna Communal Service posiadająca osobowość prawną jako instytucja samodzielna świadcząca usługi na rzecz szczególnie samorządów, poszerzając swój stan posiadania nowoczesnego sprzętu zamierza dążyć do poszerzenia swoich usług. Co wiązać się będzie z zatrudnieniem kolejnej liczby osób wykluczonych zawodowo i społecznie, mieszkańców Brzezin i poszczególnych gmin powiatu brzezińskiego. Dlatego apelujemy do wszystkich samorządów naszego powiatu jak również do Starosty Powiatu Brzezińskiego i wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na sercu dobro pracowników Spółdzielni o kierowanie do nas zleceń na pracę. Jesteśmy dyspozycyjni, posiadamy kadrę i coraz lepszy sprzęt. Planujemy kolejne zakupy sprzętu po zwrocie przez Burmistrza Miasta Brzeziny należnych nam kwot za wykonane przez Spółdzielnie pracę na terenie Brzezin w roku 2018. Tadeusz...

Czytaj całość

Wiosenne porządki na ulicach Brzezin

Utworzone dnia 29 Kwi 2019

Chciałem na wstępie przeprosić mieszkańców Brzezin, że wprowadziłem ich w błąd informując, że od 5 marca 2019 r. rozpoczynamy sprzątanie miasta. Faktem jest, że wydałem takie polecenie moim pracownikom by wyszli sprzątać Brzeziny od 5 marca, ale już 7 marca zabrałem ich z ulic miasta gdyż pomimo obietnic Spółdzielnia nie otrzymała od Burmistrza Miasta zlecenia na wykonywanie tej pracy. O mojej decyzji poinformowałem Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Miasta Brzeziny. Pracownicy Spółdzielni powrócili do pracy na ulicach Brzezin – 11 marca, po otrzymaniu stosownego zlecenia od Burmistrza Brzezin na sprzštanie. Informuję jednocześnie mieszkańców Brzezin, że prace te będą wykonywane zgodnie z przedstawionym nam grafikiem na wykonywanie tychże prac w określonej kolejności ulic i w określonym czasie. Niniejsze informację przekazuję mieszkańcom Brzezin w związku z licznymi zapytaniami telefonicznymi co jest powodem, że pracownicy Spółdzielni przestali sprzątać chodniki i ulice Brzezin. Spółdzielnia na zasadzie użyczenia (od Miasta Brzeziny) prowadzi na działce przy ul. Łódzkiej 35 w Brzezinach sortownię odpadów. Ostatnie wichury jakie nawiedziły nasz kraj w tym również nasze miasto spowodowały, że tzw. frakcje lotne pozostałe po sortowaniu zostały wywiane z hałdy i  rozniesione po okolicy składowiska. Pracownicy Spółdzielni reagowali natychmiast i zbierali wspomnianą frakcję lotną, niemniej jednak czujemy się w obowiązku przeprosić Państwa, mieszkańców tego rejonu Brzezin za niedogodności jakie ich spotkały. Planujemy w najbliższym czasie zakup siatek, które przykryją bądź oddzielą wspomnianą hałdę aby zapobiec wywiewaniu folii. Informuję jednocześnie, że wystąpiliśmy do właściciela działki (Burmistrza Brzezin) przy ul. Łódzkiej 35 i uzyskaliśmy zgodę na zainstalowanie szamba bezodpływowego i rur perforowanych, które przechwycić ewentualne odcieki ze wspomnianej hałdy. Są to jednak tylko działania prewencyjne bo tylko wywiezienie tych nagromadzonych od 6 lat odpadów rozwiąże problem.   Tadeusz...

Czytaj całość

Praca i płaca w Spółdzielni zależna od zleceń samorządowych

Utworzone dnia 29 Kwi 2019

W ostatnich dniach mieszkańcy Brzezin wielokrotnie dzwonili do Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach i informowali o piasku zalegającym ulice naszego miasta. Często osoby informujące o brudnym mieście miały do nas pretensje, że nic nie robimy aby ten stan rzeczy zmienić.  Nie zawsze docierało do informujących, że Spółdzielnia realizuje tylko to co  zadysponuje Pani Burmistrz i jej pracownicy. Innymi słowy jak jest zlecenie z miasta na sprzątanie ulic czy inne prace to natychmiast jest uruchamiany sprzęt i ludzie Spółdzielni. Zwracano nam uwagę  (i słusznie), że przy większych opadach deszczu piasek z ulic spłynie do studzienek i je po prostu zablokuje oraz, że będzie to „powtórka z rozrywki” na podobieństwo lat ubiegłych. Na szczęście mamy z ostatniej chwili informację, że Pani Burmistrz podpisała zlecenie na utrzymanie czystości i porządku na drogach gminnych i od 5 marca 2019 rozpoczynamy sprzątanie. Spyta kto dlaczego jednak Spółdzielnia widząc co się dzieje sama nie zareaguje i nie zacznie sprzątać. Otóż  gospodarzem ulic Brzezin jest Miasto Brzeziny i sądzę, że nie byłoby to mile widziane ze strony gospodarza (i słusznie), że ktoœ nieuprawniony wykonuje prace na które nie ma zezwolenia. Poza tym gdybym ja jako przełożony  osób zatrudnionych w Spółdzielni, wydał także decyzję (bez stosownego zlecenia) to wówczas ja osobiście w takiej sytuacji ponosiłbym odpowiedzialność gdyby nie daj Boże, wydarzył się wypadek z udziałem moich pracowników. Podsumowując, pomimo że Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach ma odpowiedni sprzęt do oczyszczania miasta i chętnych do pracy ludzi, musi czekać aż otrzyma od członka – udziałowca Spółdzielni (Burmistrza Miasta) stosowne zlecenie na prace. I tu jak bumerang wraca sprawa w którą próbuję zaangażować członków udziałowców Spółdzielni aby również członkami Spółdzielni została większa ilość samorządów powiatu brzezińskiego w tym Starostwo Powiatowe. Wówczas Spółdzielnia nie miałaby przestojów i martwych okresów, bo mogłaby wykonywać prace tam gdzie dostaje zlecenie, a 60-cio osobowa załoga Spółdzielni, składająca się w większości z mieszkańców Brzezin mogłaby normalnie pracować (bez przestojów i obaw o pracę) i zarabiać na utrzymanie swoich rodzin. Tadeusz...

Czytaj całość

Komitet Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego

Utworzone dnia 27 Gru 2018

Dzisiaj chciałem sie podzielić z mieszkańcami Brzezin wydarzeniem jakie miało miejsce 13 grudnia 2018 roku (dlatego ciąg dalszy mojego art. o Spółdzielni w następnym numerze BIS). W dniu tym byłem zaproszony na posiedzenie Komitetu Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego gdzie reprezentowałem Spółdzielnię Socjalną Communal Service. W obecności wielu przedstawicieli różnych środowisk i profesji nasza Spółdzielnia była wielokrotnie wymieniana jako wiodąca w skali  centralnego regionu Polski jak również w skali całego kraju, za dokonania na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej. Mam świadomość, że jest to zasługa mojego poprzednika Pana Ryszarda Śliwkiewicza i członków Spółdzielni (Burmistrza Brzezin i Wójta Rogowa) jak również pracowników Spółdzielni, niemniej jednak i mnie było miło słyszeć, że o naszym mieście wie i docenia je cały kraj , dzięki właśnie działalności tej skromnej Spółdzielni. W wydanym z tej okazji Informatorze Podmiotów Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego na 2018 rok  Spółdzielnia nasza zajmuje pierwsze miejsce w subregionie  obejmującym 7 powiatów i miasto Skierniewice. Uczestnicząc w tym spotkaniu i słuchając, że tak wiele dobrego mówi się o Spółdzielni Communal Service, nie mogłem się pozbyć wrażenia, że jesteśmy bardziej doceniani poza Brzezinami niż w samych Brzezinach. Pokłosiem przedstawianego wyżej wydarzenia było kolejne spotkanie (w dniu 14.12.2018 r.) w Zgierzu gdzie na moje ręce jako przedstawiciela Spółdzielni Socjalnej z Brzezin – jak podkreślano – lidera realizacji usług i działań wspierających rozwój Ekonomii Społecznej złożono dokument informujący o wsparciu finansowym (Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) z kwotą dofinansowania 96.000,- złotych za zorganizowanie 3 miejsc pracy w ramach reintegracji społecznej. Jak do tych dwóch przykładów dodam (przypomnę), że Spółdzielnia nasza otrzymała  statuetkę „Złoty Kłos” w kategorii Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne  Roku 2016 za uzyskane wyniki w pracy na rzecz reintegracji społecznej i zawodowej to przecież są to przykłady dobrze funkcjonującego zakładu gdzie miejsce znalazły również osoby potrzebujące wsparcia. Dotychczas Spółdzielnia i szczególnie Miasto Brzeziny żyły w symbiozie. Spółdzielnia była potrzebna Miastu i jego mieszkańcom, Miasto było potrzebne Spółdzielni. Mamy nadzieję, że będzie tak dalej. Jesteśmy otwarci na propozycje. Prezes Zarządu Tadeusz...

Czytaj całość