Utworzone dnia 12 Gru 2018

Szanowni Państwo – mieszkańcy Brzezin!  Nazywam się Tadeusz KLIMCZAK – od dnia 15 listopada 2018 r, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach.  Zostałem powołany na to stanowisko uchwałą władz Spółdzielni jaką jest Walne Zgromadzenie członków –  udziałowców. Jestem magistrem prawa, posiadam licencjat zarządcy nieruchomości i mam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Między innymi  pełniłem obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Brzezinach a następnie stworzyłem od podstaw prawnych i organizacyjnych Spółkę Miejską Towarzystwo Budownictwa Społecznego, której byłem  pierwszym Prezesem Zarządu i pełniłem tą funkcje przez około 5 lat. W Spółdzielni, którą obecnie zarządzam jest zatrudnionych 85 osób i jest to według mojej wiedzy największy zakład pracy w Brzezinach. Charakterystycznym dla tego typu Spółdzielni Socjalnych jest to, że są tu zatrudnione również osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, osoby kierowane  z Urzędu Pracy lub z różnych projektów np: z projektu „pokonać wykluczenie” lub na podstawie  wyroków sądowych – do odpracowania  zasądzonej kary czy borykający sie z problemami alkoholowymi. Są to ludzie różnych zawodów. Dla wielu z nich praca w Spółdzielni daje im szansę powrotu do wspólnoty lokalnej w ramach tzw. reintegracji społecznej i zawodowej. Od czasu kiedy jestem wśród nich zrozumiałem jak mądrym posunięciem było stworzenie tego typu zakładu w Brzezinach. Bo dopiero teraz pracując i otrzymując pobory za swoją bardzo ciężką pracę, ludzie Ci czują się dowartościowani. A poza tym są w takim  środowisku gdzie inni pracownicy pomagają im i służą pomocą niemal we wszystkich sprawach dnia codziennego by nie czuli się wykluczeni. W naszej społeczności lokalnej utarło się powiedzenie na zasadzie plotki chętnie powielanej przez tzw. „na mieście mówili”, że w Spółdzielni Socjalnej Communal Service pracują pijacy i nieroby. Stanowczo zaprzeczam tej plotce jako bardzo krzywdzącej dla większości pracowników zatrudnionych w Spółdzielni. Zaprzeczają też tej plotce wyniki ich pracy: chociażby wybudowany budynek  – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sportowej, czy powstałe już mury żłobka, wiele metrów pobudowanych chodników, stałe utrzymywanie porządku na mieście, omiatanie i odśnieżanie ulic i chodników, stałe sprzątanie różnych obiektów i pomieszczeń na terenie Brzezin czy praca przy sortowaniu śmieci na składowisku miejskim. Jak zauważają pracownicy Spółdzielni najbardziej krytykują ich i ich pracę Ci, którzy sami z pewnością nie chcieliby jej wykonywać. Tym...

Czytaj całość