Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Te nieszczęsne dziury!

Utworzone dnia 4 Mar 2019

Przeczytałem ostatnio w jednej z regionalnych gazet, że „można się wściec” bo na ulicy Bohaterów Warszawy w Brzezinach pojawiły się dziury w asfalcie,pomimo ich naprawy. O fakcie tym poinformowały mnie także służby Pani Burmistrz i sam też byłem na miejscu żeby to ocenić.        Z faktami się nie dyskutuje i niebawem w ramach gwarancji Spółdzielnia dokona poprawki. Ale tak naprawdę, to wszystkiemu jest winien klimat i taka „nijaka zima” gdzie w nocy jest mróz a rano roztop i tak dzień za dniem. W efekcie lód dostając się w szczeliny w asfalcie robi swoje – czyli niszczy naszą pracę. Pomimo pracy zagęszczarek zawsze znajdzie się jakaś szczelina i „nieszczęście gotowe”. Można by o tym pamiętać i zawiadamiać Spółdzielnię na podane telefony na stronie BIS-u a nie fatygować się do regionalnych gazet. My na pewno zareagujemy. Spółdzielnia przymierza się w bieżącym roku do zakupu walca drogowego, który w sposób bardziej profesjonalny wygładzałby wspomniane łaty z masy bitumicznej.Ale do tego potrzeba określonych środków. Jeżeli nasze wierzytelności zostaną nam zwrócone, to z pewnością będzie to pierwszy zakup jakiego dokonamy. Z kolei na drogach gruntowych gdzie rozkładamy tłuczeń, może się zdarzyć, że przejeżdżające samochody (szczególnie ciężarowe) lub spływająca woda zrobi dziurę – też proszę o informację telefoniczną do Spółdzielni, żadnej nie zostawimy bez reakcji. Tadeusz...

Czytaj całość

Mowa nienawiści i bezkarny hejt

Utworzone dnia 31 Sty 2019

Tak jak cały nasz kraj – Zarząd i pracownicy Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach są wstrząśnięci zbrodnią dokonaną na Prezydencie Gdańska Panu Pawle Adamowiczu i łączą się w bólu z jego rodziną i mieszkańcami Gdańska. Takie wydarzenie nie powinno nigdy i nigdzie się zdarzyć. Wielka szkoda, że musiał stracić życie wielki i znany człowiek żeby dopiero wtedy, odpowiedzialne służby za bezpieczeństwo Obywateli działających na różnych stanowiskach funkcjonariuszy publicznych, wypowiedziały wreszcie wojnę hejterom. Kto zetknął się z mową nienawiści i bezkarnym hejtem w internecie – wie o czym mówię. Normą jest bezkarne przekazywanie nieprawdziwych często wymyślonych informacji i wylewanie steku brudów na innego człowieka, na ogólno dostępnych stronach internetowych co przy braku reakcji ze strony właścicieli tych stron rozzuchwala hejterów i wprost nawołuje do stosowania przemocy. Mam nadzieję (i nie tylko ja), że działania odpowiedzialnych służb nie będą krótkotrwałą reakcją wynikającą z tego tragicznego wydarzenia, które zakończyło się śmiercią...

Czytaj całość

Spółdzielnia Socjalna Communal Service

Utworzone dnia 12 Gru 2018

Szanowni Państwo – mieszkańcy Brzezin!  Nazywam się Tadeusz KLIMCZAK – od dnia 15 listopada 2018 r, pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach.  Zostałem powołany na to stanowisko uchwałą władz Spółdzielni jaką jest Walne Zgromadzenie członków –  udziałowców. Jestem magistrem prawa, posiadam licencjat zarządcy nieruchomości i mam wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Między innymi  pełniłem obowiązki Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Brzezinach a następnie stworzyłem od podstaw prawnych i organizacyjnych Spółkę Miejską Towarzystwo Budownictwa Społecznego, której byłem  pierwszym Prezesem Zarządu i pełniłem tą funkcje przez około 5 lat. W Spółdzielni, którą obecnie zarządzam jest zatrudnionych 85 osób i jest to według mojej wiedzy największy zakład pracy w Brzezinach. Charakterystycznym dla tego typu Spółdzielni Socjalnych jest to, że są tu zatrudnione również osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, osoby kierowane  z Urzędu Pracy lub z różnych projektów np: z projektu „pokonać wykluczenie” lub na podstawie  wyroków sądowych – do odpracowania  zasądzonej kary czy borykający sie z problemami alkoholowymi. Są to ludzie różnych zawodów. Dla wielu z nich praca w Spółdzielni daje im szansę powrotu do wspólnoty lokalnej w ramach tzw. reintegracji społecznej i zawodowej. Od czasu kiedy jestem wśród nich zrozumiałem jak mądrym posunięciem było stworzenie tego typu zakładu w Brzezinach. Bo dopiero teraz pracując i otrzymując pobory za swoją bardzo ciężką pracę, ludzie Ci czują się dowartościowani. A poza tym są w takim  środowisku gdzie inni pracownicy pomagają im i służą pomocą niemal we wszystkich sprawach dnia codziennego by nie czuli się wykluczeni. W naszej społeczności lokalnej utarło się powiedzenie na zasadzie plotki chętnie powielanej przez tzw. „na mieście mówili”, że w Spółdzielni Socjalnej Communal Service pracują pijacy i nieroby. Stanowczo zaprzeczam tej plotce jako bardzo krzywdzącej dla większości pracowników zatrudnionych w Spółdzielni. Zaprzeczają też tej plotce wyniki ich pracy: chociażby wybudowany budynek  – Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Sportowej, czy powstałe już mury żłobka, wiele metrów pobudowanych chodników, stałe utrzymywanie porządku na mieście, omiatanie i odśnieżanie ulic i chodników, stałe sprzątanie różnych obiektów i pomieszczeń na terenie Brzezin czy praca przy sortowaniu śmieci na składowisku miejskim. Jak zauważają pracownicy Spółdzielni najbardziej krytykują ich i ich pracę Ci, którzy sami z pewnością nie chcieliby jej wykonywać. Tym...

Czytaj całość