Utworzone dnia 16 Lis 2012

Miasto Brzeziny jest jednym z organizatorów Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw  Społecznych (International Multi-Sector Conference of Social Enterprises) poświęconej zagadnieniom ekonomii społecznej, która odbędzie się w Łodzi w dniach 21 – 22 listopada 2012 r. Konferencja poświęcona będzie wymianie i upowszechnianiu dobrych  praktyk w zakresie zarządzania, prowadzenia i inicjowania przedsięwzięć związanych z ekonomią społeczną, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów publicznych. Międzynarodowy charakter spotkania przyczyni się do poszerzenia doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności podmiotów ekonomii społecznej. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę www.wsparciespoleczne.pl. Na stronie pobrać można zaproszenie na przedmiotową konferencję....

Czytaj całość