Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Podsumowanie projektu na przeprowadzenie wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej

Utworzone dnia 30 Cze 2015

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,   W dniu 30 czerwca 2015 roku Spółdzielnia Socjalna Communal Service zakończyła realizację projektu pod nazwą „przeprowadzenie usługi wdrożenia modelu innowacyjnej spółdzielni socjalnej realizującej usługi użyteczności publicznej w partnerstwie publiczno-społecznym”. Podstawą projektu było zatrudnienie 5 osób na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na umowę cywilnoprawną to jest zapewnienie kompetentnej kadry posiadającej doświadczenie z grupami objętymi działaniem spółdzielni socjalnej. Dodatkowo konieczne było zapewnienie niezbędnej infrastruktury i rozwiązań organizacyjnych, dla celów realizacji zadań powierzonych grupie docelowej.   — Nazwa projektu: System wzmacniania i kompetencji sektora spółdzielczości socjalnej oraz stworzenie sieci współpracy z instytucjami rynku pracy oraz pomocy i integracji Numer projektu: WNA-POKL.01.02.00-00-047/13 Okres realizacji Projektu: 31.12.2013 r. – 30.06.2015 r. Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczegóły...

Czytaj całość

Pierwsze podsumowania

Utworzone dnia 30 Lis 2012

Jeszcze miesiąc do końca roku. To czas pierwszych podsumowań, planowania nowych wyzwań na rok przyszły. Szczególnie w Samorządach oraz spółkach im podległych, to czas, kiedy dokonuję się analiz. Podobną analizę prowadzimy i w naszej Spółdzielni. Rok 2012 to pierwszy rok funkcjonowania naszej struktury w ramach nadzoru właścicielskiego ze strony Samorządów – Miasta Gminy Brzeziny i Gminy Rogów. Dotychczasowe doświadczenia współpracy są korzystne dla wszystkich stron. Nasza Spółdzielnia wykonuje powierzone zadania tanio (średnio 10-15 % taniej od innych, podobnych usług dostępnych na „wolnym rynku”), szybko i solidnie. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że przez ostatnie miesiące nie było większych zastrzeżeń do naszej pracy ze strony zamawiających. Przeciwnie – cieszymy się zaufaniem naszych partnerów. Co przyniesie nowy rok? Z pewnością liczne zmiany. Główną ma być ta dotycząca regulacji gospodarki odpadami. W związku z nową „ustawą śmieciową” w całym Kraju toczą się debaty odnośnie wyzwań jakie niesie ze sobą. W dużym skrócie – obowiązek regulacji gospodarki odpadowej spadnie na Samorządy. W Brzezinach zadanie to najprawdopodobniej powierzone zostanie naszej Spółdzielni. To wymaga od nas daleko idących zmian. Poszerzenie obowiązków to przede wszystkim poszerzenie odpowiedzialności. Konkrety przedstawimy Państwu w najbliższym czasie. Z nieoficjalnych informacji możemy jednak powiedzieć, że usługi komunalne związane z gospodarką odpadami będą w Brzezinach znacznie tańsze niż np. w pobliskiej Łodzi. To wymierna korzyść dla wszystkich mieszkańców...

Czytaj całość

Podsumowanie konferencji

Utworzone dnia 23 Lis 2012

W dniu wczorajszym zakończyły się spotkania w ramach Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Także wczoraj ok. 40 uczestników konferencji na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjechało do Brzezin, po to by zapoznać się z działaniami ekonomii społecznej w mieście. Wizytówką tych działań jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. O jej funkcjonowaniu opowiadali gościom Burmistrz Brzezin – Marcin Pluta, Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service – Sławomir Worach oraz Przewodniczący Rady Gminy Rogów – Wojciech Więciorek. Dyskutanci pytali głównie o rozwiązania prawno – organizacyjne zastosowane przy zakładaniu Spółdzielni, oraz o formy zatrudnienia powiązane z działaniami o charakterze prospołecznym. Jak podkreślał Burmistrz Brzezin – „Spółdzielnia to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę kraju. To jedna z pierwszych form wejścia podmiotów samorządowych w ramy spółdzielczości socjalnej. Działania Spółdzielni pokazują, że było warto”. O tym, że Spółdzielnia Socjalna to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, mówił także Prezes Spółdzielni – „Nasze działania opierają się na umowie z miastem Brzeziny  i Gminą Rogów. Nasza działalność ma dobre podstawy, wykonujemy powierzone nam zadania w zakresie usług komunalnych sprawnie i fachowo”. Na brzezińskim przykładzie, zebrani mogli zobaczyć czym w praktyce są działania pro społeczne, możliwe przy udziale samorządu. Jesteśmy dumni, że działalność naszej Spółdzielni została wysoko oceniona przez zagranicznych partnerów. Cieszymy się, że możemy być dobrym przykładem dla innych...

Czytaj całość