Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

[Ogłoszenie] Dostawa paliw płynnych

Utworzone dnia 19 Gru 2012

Numer ogłoszenia: 518464 – 2012; data zamieszczenia: 19.12.2012OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Socjalna Communal Service , ul. Sienkiewicza 11, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 669 44...

Czytaj całość

[Ogłoszenie] Dostawa paliw płynnych

Utworzone dnia 10 Gru 2012

ZAMAWIAJĄCY:Spółdzielnia Socjalna Communal Serviceul. Sienkiewicza 1195-060 Brzezinytel.: +48 535 883 688fax: +48 (046) 874 27 93e-mail: communal-service@tlen.plwww.communalservice.plSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGOO WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 200 000 EURO, KTÓREGOPRZEDMIOTEM JEST: DOSTAWA PALIW...

Czytaj całość