Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielnia Socjalnej Communal Service

Utworzone dnia 19 Cze 2013

Walne Zgromadzenie Spółdzielni Socjalnej Communal Service w Brzezinach ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni. Zakres zadań, wymagania i dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji znajdą Państwo w dokumencie załączonym poniżej. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółdzielni Socjalnej Communal Service (95-060 Brzeziny, Sienkiewicza 10/12) do dnia 27 czerwca 2013 r. do godziny...

Czytaj całość

Rola Spółdzielni Socjalnej

Utworzone dnia 22 maja 2012

Communal Service to rodzaj Spółdzielni Socjalnej, która od 1 maja tego roku odpowiada za czystość i porządek w Brzezinach. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Brzezin nr XIX/33/2012 z dnia 12 kwietnia 2012. Spółdzielnia Socjalna realizuje zadania powierzone w zakresie: utrzymania czystości w mieście porządkowania ulic, chodników i skwerów utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej utrzymywanie dobrego stanu dróg zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie Samorząd Miasta Brzeziny i Gminy Rogów, sprawują nadzór właścicielski nad Spółdzielnią. To innowacyjna formuła, pozwalająca na powierzanie określonych zadań naszej Spółdzielni w drodze pozaprzetargowej. Warto zaznaczyć, że wszelkie usługi wykonujemy średnio 10% taniej niż poprzednio powoływane podmioty. Wcześniej każdorazowe prace były zlecane podmiotom prywatnym, co w sposób oczywisty niosło za sobą szereg komplikacji.  Rozdrobnienie, brak standaryzacji, wreszcie kłopoty z koordynacją – to wszystko zniknęło po tym, kiedy  spółdzielnia przejęła prace. Od chwili zmian personalnych w organizacji, systematycznie wprowadzane są nowe standardy obsługi. Doświadczeni pracownicy sukcesywnie, każdego dnia pracują dla Brzezin. Spółdzielnia  prowadzi także działalność stricte komercyjną. Przeprowadzki, koszenie trawy, układanie kostki brukowej, przycinanie gałęzi, równanie terenu – to tylko kilka z zadań jakich możemy się podjąć. Wykonywane przez nas usługi są profesjonalne i atrakcyjne cenowo. Rozwój Spółdzielni  planowany jest także w oparciu o działalność związaną z doradztwem prawnym i organizacyjnym dla podmiotów ( głównie samorządów ), które planowałyby podobne rozwiązania, jak te, które zastosowano w Brzezinach. Słowem – Spółdzielnia Communal Service, może stać się  dobrym wzorcem dla...

Czytaj całość