Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

[UNIEWAŻNIENIE] Dostawa paliw płynnych

Utworzone dnia 28 Gru 2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot: postępowania na dostawę paliw płynnych „Sprawa nr SSCS/ZP/2/2012” Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…). Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 27.12.2012 r. do godz. 09.30 (termin składania ofert) nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione. Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego (www.communalservice.pl) tablica...

Czytaj całość

[Unieważnienie] Dostawa paliw płynnych

Utworzone dnia 19 Gru 2012

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dot: postępowania na dostawę paliw płynnych „Sprawa nr SSCS/ZP/1/2012” Spółdzielnia Socjalna Communal Service w Brzezinach informuje, że ww. postępowanie zostało unieważnione. Podstawa prawna: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…). Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 18.12.2012 r. do godz. 09.30 (termin składania ofert) nie złożono żadnej oferty. Mając powyższe na względzie unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest w pełni uzasadnione. Zamieszczono: strona internetowa Zamawiającego (www.communalservice.pl) tablica...

Czytaj całość