Utworzone dnia 23 Lis 2012

W dniu wczorajszym zakończyły się spotkania w ramach Wielobranżowej Międzynarodowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Także wczoraj ok. 40 uczestników konferencji na zaproszenie Burmistrza Miasta, przyjechało do Brzezin, po to by zapoznać się z działaniami ekonomii społecznej w mieście. Wizytówką tych działań jest Spółdzielnia Socjalna Communal Service. O jej funkcjonowaniu opowiadali gościom Burmistrz Brzezin – Marcin Pluta, Prezes Spółdzielni Socjalnej Communal Service – Sławomir Worach oraz Przewodniczący Rady Gminy Rogów – Wojciech Więciorek. Dyskutanci pytali głównie o rozwiązania prawno – organizacyjne zastosowane przy zakładaniu Spółdzielni, oraz o formy zatrudnienia powiązane z działaniami o charakterze prospołecznym. Jak podkreślał Burmistrz Brzezin – „Spółdzielnia to innowacyjne przedsięwzięcie na skalę kraju. To jedna z pierwszych form wejścia podmiotów samorządowych w ramy spółdzielczości socjalnej. Działania Spółdzielni pokazują, że było warto”. O tym, że Spółdzielnia Socjalna to dobre i ekonomiczne rozwiązanie, mówił także Prezes Spółdzielni – „Nasze działania opierają się na umowie z miastem Brzeziny  i Gminą Rogów. Nasza działalność ma dobre podstawy, wykonujemy powierzone nam zadania w zakresie usług komunalnych sprawnie i fachowo”. Na brzezińskim przykładzie, zebrani mogli zobaczyć czym w praktyce są działania pro społeczne, możliwe przy udziale samorządu. Jesteśmy dumni, że działalność naszej Spółdzielni została wysoko oceniona przez zagranicznych partnerów. Cieszymy się, że możemy być dobrym przykładem dla innych...

Czytaj całość