Communal Service

Spółdzielnia Socjalna w Brzezinach

Menu serwisu

Zakończenie „akcji zima”

Utworzone dnia 8 Kwi 2013

Zakończyliśmy „akcję zima” w Brzezinach. Nasza Spółdzielnia po raz pierwszy – w tym sezonie – była odpowiedzialna za zimowe utrzymanie miasta. Jako podmiot samorządowy, prowadziliśmy czynności związane z odśnieżaniem dróg i chodników na podstawie umowy z Gminą Miasto Brzeziny. Samorząd Brzezin przeznaczył na ten cel 237 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że usługi wykonywane przez naszą Spółdzielnię były średnio o ok. 30% tańsze od podobnych usług wykonywanych przez podmioty prywatne. Łatwo więc obliczyć, że przy ponad 70 dniach w których podejmowaliśmy działania mające na celu niwelację śniegu z miejskich dróg i chodników, miasto Brzeziny zaoszczędziło ok. 90 tysięcy złotych korzystając z usług naszej Spółdzielni. Pieniądze te najprawdopodobniej zostaną wykorzystane na modernizację dróg w mieście. Należy zaznaczyć, że łącznie odśnieżyliśmy ponad 1400 kilometrów dróg, za których utrzymanie odpowiada miasto Brzeziny. W akcję odśnieżania miasta zaangażowanych było 15 pracowników Communal Service. Wysypali oni ok. 230 ton mieszanki uszorstniającej (mieszanina piasku i soli), która to mieszanina zapewnia dobry stan przejezdności dróg. Jednocześnie przepraszamy za wszystkie niedogodności, czy też pewne możliwe uchybienia w zakresie odśnieżania dróg. Jednocześnie informujemy, że niemal od chwili, kiedy stopnieje śnieg, nasza Spółdzielnia zacznie sukcesywnie przeprowadzać cząstkowe remonty dróg w Brzezinach, oraz przystąpi do wiosennego sprzątania miasta. Mamy nadzieję, że prace te przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym...

Czytaj całość

Powrót zimowej aury

Utworzone dnia 11 Mar 2013

Wiosna zawitała na chwilę. Po kilku cieplejszych dniach mamy kolejny atak zimy. Pracownicy naszej Spółdzielni radzą sobie z intensywnymi opadami śniegu. Prowadzą akcję odśnieżania dróg i chodników w Brzezinach. Choć to już zapewne jedne z ostatnich zimowych dni – chcemy zapewnić, że tak długo jak śnieg będzie zalegać na ulicach Brzezin, będziemy go...

Czytaj całość

Zima nie odpuszcza

Utworzone dnia 10 Lut 2013

W wielu miastach w całej Polsce ogromnym problemem jest zalegający na drogach i chodnikach śnieg. Wielkie miasta na ogół nie radzą sobie z tym problemem. Inaczej jest w Brzezinach. Tutaj od początku grudnia  pracownicy Spółdzielni Communal Service dbają o to, by przejazd przez miasto był sprawny, a chodniki odśnieżone.  Do akcji skierowanych jest 12 pracowników – ośmiu fizycznych i czterech operatorów sprzętu ciężkiego. Przez 24 godziny na dobę monitorują oni  stan przejezdności i w razie potrzeby niezależnie od pory dnia i nocy , także niezależnie od dnia tygodnia, dbają o to by nasze miasto nie odczuło skutków zimy. Mamy do dyspozycji ciągnik Zetor wyposażony w pług śnieżny oraz przedni podnośnik (TUZ) oraz posypywarkę solną samozaładowczą, posiadamy również ciągnik KUBOTA z posypywarką do odśnieżania ciągów pieszych. Największe nasilenie opadów śniegu miało miejsce w styczniu. Wtedy to pracowaliśmy niemal całą dobę po to, by brzezinianie mogli dojechać do domów, szkoły, pracy, urzędów. Przez cały okres zimowy utrzymujemy pełną gotowość do akcji. W razie potrzeby mieszkańcy miasta mogą zgłaszać potrzebę doraźnego odśnieżenia telefonicznie pod numer – 535 887...

Czytaj całość